Emra ilir per vajza

Emra ilir per vajza : Madus/ë,Madhnor/e,Majlind/ë,Malan/ë,Maltin/ë,Mandet/ë,Marson/ë,Medon/ë,Meitin/ë,Melit/ë,Menat/ë,Mentor/e,Mentori,-aMesil/ë,Mesorian/ë,Mikan/ë,Milon/ë,Minaz/ë,Mirget/ë,Mirgit/ë,Mirton/ë,Nand/ë,Narent/ë,Nares/ë,Naresin/ë,Narest/ë,Naron/ë,Nektar/e,Nertil/ë,Nes/ë,Nesil/ë,-Nestan/ë,Neven/ë,Nevil/ë,Olis/ë,Olis/ë,Ols/ë,Oltan/ë,Olt/ë,Oltion/ë,Orëzan/ë,Orgest/ë,Orget/ë,Orkide,Ormir/ë,Panet/ë, Partin/ë,Pasin/ë,Pelion/ë,Perest/ë,Pin/,Pirrin/ë,Plain/ë,Plarent/ë,Plarentin/ë,Platuran/ë,Platur/ë,Plepan/ë,Pleureat/ë.....